Muziekgroep ‘De Erkertjes’ telt 26 deelnemers en repeteert iedere dinsdag van 19.15 uur tot 20.30 uur in het Wijkcentrum ‘De Erker’, Jan van Avennesstraat 32 te Schiedam. Hierbij worden ze ondersteund door 12 vaste vrijwilligers.

‘De Erkertjes’ was één van de activiteiten die door het Wijkwerk van SWS Welzijn voor en door mensen met een beperking werd georganiseerd. Sinds 21 januari 2009 staat deze muziekgroep onder leiding van Annelies Kars. Zij heeft jarenlange ervaring met het leiden van een orkest dat bestaat uit mensen met een beperking. Het kleurensysteem van haar hand werkt ook bij deze groep uitstekend. Het repertoire bestond voornamelijk uit Golden Oldies zoals: ‘Rock Around the Clock’, ‘Return to Sender’ en ‘Sailing’. Tegenwoordig komen ook nieuwere nummers o.a. van Nick en Simon aan bod. Inmiddels zijn er 3 leden die al diverse solo’s voor hun rekening nemen. Plezier hebben staat voorop en dat is te zien aan de manier waarop de groep enthousiast repeteert en optreedt. Dat zij iedere keer weer vorderingen maakt staat buiten kijf. Door de muziek eenvoudig te houden en aan te passen waar nodig klinken de stukjes die de leden spelen al heel erg leuk. Hun inzet en die van de ouders en vrijwilligers is groot. Zij maken het mogelijk dat ‘De Erkertjes’ wekelijks bijeen kunnen komen in De Erker om te repeteren.

Toen de gemeentelijke subsidie aan Stichting Welzijn Schiedam eind 2013 werd stopgezet en zich terugtrok van ‘De Erkertjes’ zag het er naar uit, dat de groep opgeheven moest worden. Een aantal ouders heeft toen met hulp van Annelies, een eigen stichting opgericht:

‘Stichting Vrienden van muziekgroep De Erkertjes’.

De groep kon toen ook niet meer in ‘De Erker’ blijven repeteren, omdat er toen heel veel huur per avond betaald moest worden en tja, dat kon de net opgerichte stichting zich niet veroorloven. Wij kregen toen een andere, veel goedkopere, maar helaas, ook een kleinere ruimte, maar vol goede moed zijn wij daar aan de slag gegaan. Na 3 jaar keerde het tij en wij gingen weer terug naar onze vertrouwde Erker, de huur werd nu een acceptabel bedrag en De Erker wilde ons heel graag terug hebben, want ja, ‘De Erker’ en ‘De Erkertjes’ zijn eigenlijk qua naam aan elkaar verbonden.

Naast de wekelijkse repetitie geven ‘De Erkertjes’ twee keer per jaar een optreden, met Kerstmisis dat een Kerstconcert en aan het begin van de zomer is dat het ‘zomerfestival’. Tijdens deze optredens kunnen zij laten horen wat zij bijgeleerd hebben. De data voor deze concerten worden ruim van te voren bekend gemaakt op de website en via flyers, posters en persberichten in de regionale kranten.

Voor het zomerfestival worden sponsors benaderd om dit te financieren, voor de andere activiteiten benaderen wij jaarlijks familie en kennissen van de vrijwilligers om voor een kleine bijdrage donateur, dit kan al vanaf 10,00 euro per jaar, te worden.

Daarnaast betalen de Erkertjes 12,50 euro per maand aan contributie. Dankzij deze inkomsten (van de kleinere sponsors en van de leden) kunnen wij huur, de muziekdocent, verzekeringen, enonkosten tijdens de repetities betalen, maar ook een klein presentje met het Sinterklaasfeest, het Kerstconcert en een feestelijke afsluiting na het zomerfestival middels een etentje en Bingo met voor iedereen een prijsje.

Onvoorziene kosten worden opgevangen vanuit de kleine buffer die de stichting in de afgelopen 4 jaar heeft opgebouwd.

Contact

Secretaris:

Corrie Ooijkaas

06 - 224 07 641

corrieooijkaas@gmail.com

Penningmeester:

Maria Verweijen

06 - 420 84 415

mverweijen@versatel.nl